เครื่องสำรองไฟ SLC UPS รุ่น DCT ใช้สำหรับ          

เครื่องสำรองไฟ SLC UPS รุ่น DCT ใช้สำหรับ

 

  • กล้องวงจรปิด CCTV
  • อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ไฟ 12 Vdc.
  • ใช้งานง่าย ต่อกับไฟบ้าน 220V ไฟขาออกจ่าย 12 Vdc.