เครื่องสำรองไฟ SLC UPS V-SERIES ใช้สำหรับ         

เครื่องสำรองไฟ SLC UPS V-SERIES ใช้สำหรับ

 

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปหลายเครื่องรวมกัน
  • ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระบบใหม่ๆ กล้องหลายๆตัว
  • ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ