เจ้าหน้าที่การขาย Sale จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

*** ต้องการรับเจ้าหน้าที่การขาย Sale วิ่งงานต่างจังหวัด ภาคอีสานควบภาคใต้ 2 อัตรา

- เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาการขายการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยว

ข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ด้านการขาย การตลาด

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขาย การตลาด กลยุทธการขาย

และมีเทคนิคการขายที่ดี

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

- สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่ มีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อนร่วมงานได้


*** สนใจสมัครงานในตำแหน่งนี้ติดต่อสอบถามและขอใบสมัครงานได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร.02-443-6333 ต่อ 158 หรือ 063-1965263